هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خلاصه درس خارج فقه جلسه 369 08:05
درس خارج فقه جلسه 370 - زنده 08:15
خلاصه تفسیر قرآن سوره تحریم - جلسه 6 11:00
تفسیر قرآن سوره تحریم جلسه 7 - زنده 11:15
اذان 11:55
نماز جماعت ظهر و عصر 12:00
درس اخلاق - تکرار 13:00