هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خلاصه درس خارج فقه جلسه 388 08:05
درس خارج فقه جلسه 389 - زنده 08:15
خلاصه تفسیر قرآن سوره قلم جلسه 1 11:00
تفسیر قرآن سوره قلم جلسه 2 - زنده 11:15
اذان 11:55
نماز جماعت ظهر و عصر 12:00
درس اخلاق - تکرار 13:00