هیچ نتیجه ای وجود ندارد
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خلاصه درس خارج فقه جلسه 392 08:05
درس خارج فقه جلسه 393- زنده 08:15
خلاصه تفسیر قرآن سوره قلم جلسه 5 11:00
تفسیر قرآن سوره قلم جلسه 6 - زنده 11:10
اذان 11:55
نماز جماعت ظهر و عصر 12:00
درس اخلاق - تکرار 13:00